Kapu pieminekļi

Cilvēks nomirst nevis tad, kad apstājas viņa sirds, bet tad, kad par viņu aizmirst tie, kas viņu mīlējuši.

Kapu pieminekļi kalpo kā liecība tam, ka kāds mūžībā aizgājēju ļoti mīlēja, kādam tas ļoti pietrūkst vai kāds to cienīja. Pieminekļa izvēle nav viegls uzdevums, jo tam jāatbilst vairākiem kritērijiem - tam jābūt ilgmūžīgam, gaumīgam, tam jātspoguļo aizgājēja būtība vai piemiņa, ko vēlamies nodot par viņu tālākām paaudzēm.